Zwaantjes - Hoboken

Omschrijving: 

De volledige ontwikkeling bestaat uit een kinderopvang, een kleuter- en basis school, een sporthal,  appartementen, een woonzorgcentrum met occasionele dagopvang, een dienstencentrum met assistentieflats en commerciële ruimten en/of kantoren. 

 

Het project werd uitgewerkt en gepositioneerd langsheen een nieuw aan te leggen stedelijk plein. Dit plein wordt de nieuwe toegang van de school , het woonzorgcentrum en het dienstencentrum met de assistentieflats. De  verschillende volumes worden ingeplant rond dit plein met op de hoek ,op de zichtassen van het kruispunt, een torenvolume. In dit volume worden de assistentieflats gesitueerd met op het gelijkvloers het dienstencentrum.

Het openwerken van het bouwblok en de  doorwaadbaarheid van het project zijn de uitgangspunten van het ontwerp. De diverse functies in het project zullen zorgen voor een levendig plein wat zich zal integreren in het bestaande stedelijk weefsel.  Het bouwblok zal met dit ontwerp geherstructureerd worden en tevens zal er een aanzet gegeven worden voor de ontwikkeling van het resterende binnengebied. Door het creëren van een nieuw publiek plein met een duidelijke verblijfsfunctie ontstaat er een heel herkenbare plek op deze locatie. Deze herkenbaarheid wordt nog geaccentueerd door het torenvolume wat ingeplant is op de zichtassen van de verkeerassen langsheen dit plein.

Binnen het masterplan ontstond de mogelijkheden om de school te verdubbelen in capaciteit en tevens ontstond de mogelijkheid om op de gronden van de school een aantal extra woongelegenheden te realiseren. Deze gecreëerde meerwaarde zal gebruikt worden om de noodzakelijke eigen inbreng van de stad  in de school te financieren. Op deze manier wordt de school volledig gefinancierd door de gerealiseerde meerwaarde zonder dat de stad rechtstreeks een financiële bijdrage dient te leveren.

 

Dit project zorgt tevens voor een heropwaardering van dit deel van Hoboken en zal door het bouwprogramma ook de bestaande wachtlijsten in kinderopvang, scholen en ouderlingenzorg in dit district volledig kunnen wegwerken.

 

FASE 1: Kinderopvang en appartementen
Oppervlakte terrein: 1.700m²
Oppervlakte bovengronds: 4.136m²
Oppervlakte ondergronds: 1.400m²

FASE 2: Woonzorgcentrum en assistentieflats met bijkomende functies
Oppervlakte terrein: 3.300m²
Oppervlakte bovengronds: 13.400m²
Oppervlakte ondergronds: 4.700m²

FASE 3: Basisschool en appartementen met handelsruimten
Oppervlakte terrein: 4.300m²
Oppervlakte bovengronds: 5.100m²
Oppervlakte ondergronds: 1.600m²

Categorie: 
in uitvoering
Zorgsector
Ligging: 
Kruispunt St.-Bernardsesteenweg - Antwerpsesteenweg & Krugerstraat, 2660 Hoboken
Jaar: 
2013 - in uitvoering
Meer foto's: