De Klinkaard Putte - Kapellen

Omschrijving: 

Bouwen van 64 appartementen, 84 ondergrondse parkeerplaatsen met park en publiek plein

Het concept bestaat uit twee volumes aan de randen van het projectgebied dewelke haaks op elkaar worden geplaatst het hierdoor gerealiseerde binnengebied wordt uitgewerkt als een publiek park waarin kleinere woonblokken onder de vorm van paviljoenen/parkvilla's werden ontworpen.

De gebouwen dewelke aan de randen zijn gesitueerd en waarin appartementen zijn ondergebracht fungeren als geluidscherm voor het park en als een stedelijke wand langs de gewestwegen. Op de hoek worden deze volumes onderbroken en wordt er een publiek plein gerealiseerd. Dit plein heeft een poortfunctie bij het binnenrijden van Putte-Kapellen. De architecturale uitwerking van de kopgevels van deze gebouwen accentueren het publiek karakter van dit plein.

Achter deze bebouwing wordt een groene ruimte/parkgebied gerealiseerd met daarin verscheidene paviljoenen of parkvilla's. Deze parkvilla's maken de overgang van de verschillende woontypologieën uit de omgeving, van lintbebouwing aan de Klinkaard- en Ertbrandstraat naar overwegend vrijstaande woningen in de woonwijk 'Eggenlaan'. De nieuwe volumes bestaan uit twee bouwlagen en bevatten telkens 4 appartementen per paviljoen. Deze paviljoenen worden zo ingeplant dat de privacy naar de aanpalende terreinen bewaard blijft.

Doordat alle parkeerplaatsen onder de twee grote gebouwen langsheen het park worden gerealiseerd kan het binnengebied verkeersvrij gehouden worden. De doorgaande circulatie voor voetgangers en fietsers wordt vormgegeven langsheen een groene as dwars doorheen het nieuwe park en wordt onderbroken door een centraal gelegen rustpunt. Door deze groene as door te trekken door heel het park tot tegen het publiek plein blijft het open karakter van het terrein deels aanwezig.

Binnen het project zijn verschillende woontypologieën aanwezig, 1,2 en 3 slaapkamer appartementen waarvan een aantal appartementen voorzien zijn voor anders validen.

 

 

 

 

 

 

Categorie: 
stedenbouw
Ligging: 
Hoek Klinkaardstraat-Ertbrandstraat Putte-Kapellen
Jaar: 
niet uitgevoerd
Opdrachtgever: 
De Ideale Woning C.V.
Oppervlakte: 
oppervlakte terrein: 12.460m² / bebouwde oppervlakte bovengronds: 6.526m² / bebouwde oppervlakte ondergronds: 3.362m² / oppervlakte park: 6.030m² / oppervlakte plein: 1.073m²
Meer foto's: