RVT St-Lodewijk - 's Gravenwezel

Omschrijving: 

renoveren en uitbreiden RVT + bouwen van serviceflats

Het project is een onderdeel van de volledige uitwerking van het masterplan St.-Lodewijk. Het masterplan omvat de uitbreidingen en renovatie van het bestaande rusthuis, het bouwen van 40 serviceflats en de verdere uitbreiding in het achterliggende park van het bestaande complex.

Het uitgangspunt van van deze projecten is de volgende geweest: wanneer voor senioren thuis blijven wonen niet meer mogelijk is, wordt afhankelijk van de zelfredzaamheid uitgekeken naar een nieuwe woonvorm. De bedoeling is dan ook dat deze nieuwe woonvorm hun nieuwe 'thuis' wordt. Een plaats waar het goed is om te wonen, om te leven en om verzorgd te worden. Iedereen heeft hierover verschillende verwachtingen en elk rusthuis gaat op eigen wijze op deze verwachtingen in. Daarom is het belangrijk dat zulke projecten tot stand komen volgens de richtlijnen van het bestuur en in nauwe samenwerking met het verzorgend personeel van het rusthuis zelf.

Het is uiteindelijk de bedoeling geweest om het gebouw optimaal te integreren in de groene omgeving. Het behoud van de groenzone heeft meerdere voordelen. Enerzijds kan het perfect dienst doen als recreatieve zone (wandelpaadjes, petanque banen, rustpunten enz). Anderzijds vormt het een natuurlijke buffer met achterliggende woonzone.

Bovendien is het belangrijk een gevoel van ruimte en licht te laten overheersen, samen met rust en geborgenheid.

Een combinatie van serviceflats met een of twee kamers al dan niet gecombineerd met een terras of balkon, met uitzicht op het open zuiden of naar de groene achterzone resulteert in een waaier van mogelijkheden voor iedere bewoner. Een gemeenschappelijke ruimte op de gelijkvloers kan als multifunctionele ruimte gebruikt worden. Aldus kan comfort geboden worden aan een groep ouderen door hen toe te laten om zo lang mogelijk op een zelfstandige, kwaliteitsvolle manier alleen te blijven wonen, mits ondersteuning van het rusthuis.

Categorie: 
Zorgsector
openbare gebouwen
Ligging: 
Kerkstraat  te 's Gravenwezel Schilde
Opdrachtgever: 
vzw St-Lodewijk Rusthuis
Oppervlakte: 
3.010m²
Meer foto's: