Sportpark - Essen

Omschrijving: 

Ontwikkeling van sportpark Hemelrijk

De locatie is een omgeving met een grote ecologische waarde en een sterk "groen" karakter. Het voorgestelde concept gaat er van uit dat de aangebrachte ingrepen in de groene omgeving tot een minimum herleid en dat er maximaal respect is voor het behoud van het huidige groen en open karakter van deze omgeving. Bij de inplanting van het gebouw, de tennisvelden en parking is er uitgegaan van een maximaal behoud van de bestaande bomen en een maximale integratie van de gebouwen in de omgeving. Om een maximale integratie te krijgen van het gebouw in hun omgeving wordt het bouwvolume ingenesteld in de natuur. Doordat de sporthal deels in de grond wordt geplaatst wordt er vermeden dat een hoog volume wordt opgetrokken dewelke het zicht op het parklandschap zou verstoren.

Categorie: 
wedstrijden
Ligging: 
Moerkantsebaan te Essen
Jaar: 
2010
Opdrachtgever: 
Autonoom gemeentebedrijf Essen
Oppervlakte: 
terrein: 90.568m² / sporthal: 2.647m² / parking: 3.225m² / tennisvelden: 3.903m²
Meer foto's: